Helsingin kaupungin taideapurahat

Helsingin kaupunki jakaa vuosittain taideapurahoja helsinkiläisille ammattitaiteilijoille.Vuonna 2011 hakuvuorossa ovat mediataide, sarjakuvataide, kevyt musiikki ja tanssi.Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla on vuonna 2011 jaettavanaan taideapurahoinayhteensä 150 000 euroa. Taideapurahat jaetaan kaupungintalon Empire-salissamarraskuussa. Samassa tilaisuudessa myönnetään Helsingin kulttuuripalkinto 10 000euroa. Palkinnot jakaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.Vuonna 2010 taideapurahoja jaettiin 50 ammattitaiteilijalle. Kaupungin kulttuuripalkinnonsai elokuvaohjaaja Arto Halonen.

Taideapurahojen hakuohjeet ja lisätiedot osoitteesta www.hel.fi/kulttuuri/Hakulomakkeet

Hakuaika päättyy perjantaina 1.7.2011 klo 16.00.