Suomalaisen ja ruotsalaisen sarjakuvan seminaari pidettiin marraskuussa

Suomen sarjakuvaseura ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus järjestivät 18.–19.11.2011 seminaarin suomalaisille ja ruotsalaisille sarjakuva-alan ammattilaisille. Seminaarissa keskusteltiin suomalaisen ja ruotsalaisen sarjakuvan viennistä ja yhteisprojekteista ja kuultiin luentoja suomalaisen ja ruotsalaisen sarjakuvan historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta.

Seriefrämjandetin puheenjohtaja Fredrik Strömberg ja varapuheenjohtaja Jamil Mani kertoivat ruotsalaisen sarjakuvan historiasta ja kehityksestä. Ruotsalainen sarjakuva on vuosien varrella saanut vaikutteita mm. Euroopasta, Yhdysvalloista ja Japanista. Underground-liike ei tullut Ruotsiin kovin nopeasti, eikä realistinen sarjakuva ole oikeastaan kovin yleistä. Uusimmat vaikutteet sarjakuvaan ovat tulleet mangasta, ja myös naispuoliset sarjakuvataiteilijat ovat yleistyneet Ruotsissa. Seriefrämjandetin järjestämä Mus / Mouse / Maus -näyttely, joka esittelee ruotsalaistaiteilijoiden versioita Art Spiegelmanin Maus -teoksesta, on kiertänyt ympäri Ruotsia ja Eurooppaa.

Ruotsin sarjakuvaseura, Seriefrämjandet, perustettiin vuonna 1968, ja sen pääpaikkana on Malmössä oleva kulttuurikeskus, jossa toimii Seriefrämjandetin lisäksi C'est Bon Kultur -sarjakuvakollektiivi, sarjakuvastudio ja sarjakuvakoulu.  

Suomen sarjakuvaseuran toiminnanjohtaja Kalle Hakkola puhui seminaarissa FILIstä, suomalaisesta kirjallisuuden asiantuntija- ja vientiorganisaatiosta. FILI auttaa levittämään suomalaista kirjallisuutta kansainvälisille markkinoille mm. tukemalla Suomen kirjallisuuden kääntämistä, painattamista ja julkaisemista sekä esittelemällä suomalaisia kirjoja kansainvälisillä messuilla. Myös ulkomaiset julkaisijat voivat hakea tukea FILIstä. FILI tekee läheistä yhteistyötä Suomen sarjakuvaseuran kanssa.

Toimittaja ja kirjailija Ville Hänninen esitteli suomalaisen sarjakuvan kehitystä 1920-luvulta nykypäivään saakka. Suurimmat menestykset sarjakuvan alalla ovat olleet Muumi-peikot ja Tom of Finland. 1970-luvulla tee-se-itse-kulttuuri levisi, taiteilijat alkoivat julkaista sarjakuviaan itse ja Suomen sarjakuvaseura perustettiin. 2000-luvulla naissarjakuvataiteilijoita alkoi nousta esiin ja sarjakuvia tehtiin myös yhä enemmän englanniksi. Vuoden 2011 Finnish Comics Annual -kokoelma sisältää 20 taiteilijan sarjakuvia, ja keskeisenä teemana on surrealismi.

Lauantain seminaarissa esiteltiin Nordicomics-projektia, Kolor Klimax 2 -teosta ja erilaisia ruotsalaisia sarjakuva-aiheisia kollektiiveja ja tapahtumia (Wormgod, AltCom, Tusen Serier). Seminaarissa suunniteltiin myös Bild & Bubbla - ja Sarjainfo-lehtien ja eri festivaalien välistä yhteistyötä ja taiteilijavaihtoja.

Seminaarista pyritään tekemään jokavuotinen. Se järjestettiin yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen, Seriefrämjandetin, Sarjakuvan tiedotuskeskuksen, Nordicomicsin ja Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa. Tapahtumaa tukivat Svenska kulturfonden ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.
 

Finnish and Swedish Comics Seminar was held in November


The Finnish Comics Society and the Hanasaari Swedish-Finnish Cultural Center organised a seminar for Finnish and Swedish professional comic artists on 18 and 19 November 2011. At the seminar, export and cooperation projects of Finnish and Swedish comics were discussed and presentations on the past, present and future of Finnish and Swedish comics were given.


Fredrik Strömberg and Jamil Mani, president and vice president of Seriefrämjandet, gave a presentation on the history and development of Swedish comics. Over the years, influences have come from Europe, the United States and Japan, for example. The underground movement did not come very quickly to Sweden, and realistic comics are actually not very common. The latest influence is manga, and also the number of female comic artists has increased in Sweden. Last year Seriefrämjandet arranged the Mus / Mouse / Maus exhibition, in which Swedish artists present their versions of Art Spiegelman's work Maus. The exhibition has been touring around Sweden and Europe.

The Swedish Comics Association, Seriefrämjandet, was founded in 1968. Its main organisation is located in a culture house in Malmö, which, in addition to Seriefrämjandet, houses a comics collective C'est Bon Kultur, a comics studio, and the Comic Art School of Malmö.


Kalle Hakkola, head of the Finnish Comics Society, talked about FILI, the Finnish literature expert and export organization. FILI aims at spreading Finnish literature to international markets by, for instance, supporting the translation, printing and publication of Finnish literature and presenting Finnish books at international fairs. Foreign publishers can also apply for support from FILI. FILI works in close cooperation with the Finnish Comics Society.  

Ville Hänninen, journalist and author, presented the development of Finnish comics from the 1920's to the present. The greatest successes in the field of comics have been the Moomins and Tom of Finland. In the 1970's the do-it-yourself culture spread, artists began to publish their comics themselves, and the Finnish Comics Society was founded. In the 2000's, female artists became more common, and artists started to make more English-language comics. The Finnish Comics Annual anthology from 2011 includes comics from 20 artists, and it concentrated on surrealism.

On Saturday, the Nordicomics project, the Kolor Klimax 2 anthology and various Swedish comics collectives and events (Wormgod, AltCom, Tusen Serier) were introduced at the seminar. Also, cooperation between Bild & Bubbla and Sarjainfo magazines and different festivals, as well as artist exchange, were planned.


The purpose is to make the Finnish and Swedish Comics Seminar an annual event. The Finnish Comics Society organised the seminar in partnership with the Hanasaari Swedish-Finnish Cultural Center, Seriefrämjandet, the Finnish Comics Information Center, Nordicomics and Uudenmaan taidetoimikunta. The seminar was supported by Svenska kulturfonden and the Hanasaari Swedish-Finnish Cultural Center.