Sarjakuvaseuran arvoista

Sarjakuvaseura pyrkii kaikessa toiminnassaan syrjimättömyyteen ja edistämään taiteen saavutettavuutta, tasa-arvoa, moniäänisyyttä, yhteisöllisyyttä ja rasisminvastaisuutta.

Tapahtumien ohjelmistoihin, näyttelyihin, Sarjainfo-lehteen, kursseille ja muihin seuran toimintoihin pyritään nostamaan monipuolisesti erilaisia esiintyjiä, taiteilijoita ja asiantuntijoita. Tasa-arvoon ja erilaisiin alueellisiin, kielellisiin, sukupuolellisiin, etnisiin ja muihin taustoihin kiinnitetään huomiota taiteellisia päätöksiä tehtäessä.

Sarjakuvaseura on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Taiteen itseisarvo tunnustetaan, ja sarjakuvataiteen toimintaedellytyksiä pyritään edistämään laajasti, ei vain kaupallisten mahdollisuuksien kautta. Myös taiteilijoiden työskentelyn edellytyksiä Suomessa pyritään edistämään. Sarjakuvaseura pyrkii vaikuttamaan päättäjiin kentän kokonaisvaltaisen edun puolesta.

SarjakuvaseuraKuvitus001 web

Kuvitus: Petteri Tikkanen

Kulttuurin ja harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus

Opetus- ja harrastustoimintaa ja tapahtumia suunnataan laajalle yleisölle sekä räätälöidysti eri ryhmille. Kurssitoimintaan sisältyy maksuvapaita vapaapaikkoja vähävaraisille lapsille ja nuorille. Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille on alennetut maksut aikuisten kursseille.

Opetuksessa kehitetään jatkuvasti metodeja vastaamaan erityisryhmien, esimerkiksi seniorien, vammaisten tai vankien tarpeita. Peruskursseille toivotetaan tervetulleeksi myös esimerkiksi lievemmistä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät. 

Sarjakuvan saavutettavia muotoja, kuten kuulo-ja näkövammaisille suunnattua sarjakuvaa kehitetään. Kurssien ja tapahtumien saavutettavuutta pyritään edistämään viemällä niitä paikkoihin, joissa osallistumiskynnys on matala kaikenlaisille ihmisille: palvelutaloihin, kouluihin ja alueellisiin asukastiloihin.

Tapahtumissa pyritään saavutettavuuteen ja mahdollisuuksien mukaan esteettömyyteen, joskin käytössä on myös esteellisiä (kuten portaallisia) tiloja. Esteellisyystiedot ilmoitetaan kurssien ja tapahtumien yhteydessä (linkki Sarjakuvakeskuksen ja sarjakuvapisteiden tietoihin).

Kentältä kerätään palautetta ja kaikkea toimintaa kehitetään toiveiden mukaan.

Turvallisempi tila

Suomen sarjakuvaseuran tapahtumissa ja kursseilla noudatetaan mahdollisuuksien mukaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempaan tilaan ei kuulu syrjivä kielenkäyttö tai toiminta. Tapahtumakävijöiden fyysisiä rajoja kunnioitetaan ja kaikenlainen häirintä, myös verbaalinen, on kiellettyä.

Helsingin sarjakuvafestivaaleilla toimii vapaaehtoisia järjestyksenvalvojia, joiden puoleen voi kääntyä vaikeissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojissa on myös ensiapukoulutuksen käyneitä. Muissa tapahtumissa on paikalla sarjakuvaseuran henkilökunnan jäseniä. Tapahtumista voidaan poistaa kävijöitä asiattoman käytöksen perusteella.

Helsingin sarjakuvafestivaaleilla ja muissa tapahtumissa otetaan valokuvia julkiseen levitykseen ja journalistiseen ja tiedotuskäyttöön. Tapahtumat katsotaan useimmissa tapauksissa julkiseksi tilaksi, mutta valokuvissa ja videoilla pääosassa näkyviltä yksityishenkilöiltä kysytään lupa kuvaamiseen. Kurssien osallistujista tai alaikäisistä ei oteta kuvia yleiseen jakeluun ilman erillistä lupaa.

Suomen sarjakuvaseura suosittaa näitä turvallisemman tilan periaatteita ohjenuoraksi ja turvaksi myös muissa sarjakuva-alan sosiaalisissa tapahtumissa, muun muassa paikallisissa sarjakuvatapaamisissa.

Tarkemmin täällä.

turvallisempi tila sarjakuvakeskus web