Suomen Sarjakuvaseura
Finnish Comics Society

Tutkimukset

SARJAKUVAN TUTKIMUSKIRJASTO JA -TIETOKANTA
Sarjakuvan tutkimuskirjasto ja -tietokanta -projekti käynnistyi elokuussa 2013 osana Sarjakuvan tiedotus-keskus ry:n Sarjakuvamuseohanketta. Sarjakuvan tutkimuskirjasto ja -tietokanta muodostuu seuraavista Suomen sarjakuvaseuran kokoelman aineistoluokista:
Kotimaiset Väitöskirjat – Lisensiaatintyöt  – Pro gradu -tutkielmat – Proseminaaritutkielmat – Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt – Muut tutkielmat ja esitelmät – Tietokirjat – Artikkelit   – Lehtileikkeet  – Sarjakuvanteko-oppaat – Kulttuuripoliittiset hankkeet – Luettelot, tilastot ja bibliografiat – Opetusmateriaalit – Tv- ja radio-ohjelmat, haastattelut – Sarjakuva-alan tapahtumat – Näyttelykatalogit- ja -esitteet
Ulkomaiset Tutkimusjulkaisut – Sarjakuvatietokirjat – Sarjakuvanteko-oppaat – Artikkelit – Sarjakuva-alan lehdet – Sarjakuva-alan tapahtumat – Näyttelykatalogit- ja -esitteet
Suomen sarjakuvaseuran kokoelman tietokantaan
Suomen sarjakuvaseuran Sarjainfo- lehden artikkelit vuodesta 1972 alkaen ovat luettavissa Sarjainfon arkistossa.